Pearson - Always Learning
 
Longman-HAT
English • Afrikaans

  Blog

  

Koerante
en tydskrifte
’n belangrike
voedingsbron
vir Afrikaans.

  

Lees hier 

 

 
Nuut

 

  Teken in  

HAT Aanlyn en Longman Online 

 

*Die komplimentêre kode in die papier-HAT6 

bied ’n jaar gratis toegang tot HAT Aanlyn. 
Klik hier en aktiveer jou kode!

 

Volg onsFacebookTwitterBlogSpotYoutube-
 
 

 

 

   

 Dit was die Handwoordeboek van 

die Afrikaanse Taal se

  woorde van 2016 

   

 

 

 

     Woorde vir jou slimfoon!
                   

 

 

 

 

 

 

Die ATKV se taalafdeling
het
Filmverse2 en
HAT6
-woordeboeke
oorhandig aan
Russiese studente
wat Afrikaans leer!

 

 

  

 

 

 
 
Ons vennote

 

      

 
Algemene kennis

 

 

Woordeskat