Pearson - Always Learning
 
Longman-HAT
English • Afrikaans

  

Longman-woordeboeke

 

  Druk jou uit met selfvertroue!

Longman speel sedert 1935 reeds
’n leidende rol in die daarstel van woordeboeke vir die bemeestering van Engels. Ons woordeboek-makers gesels voortdurend met studente en onderwysers reg oor die wêreld om vas te stel wat gebruikers alles van ’n Engelse woordeboek verlang. Vir elke nuwe uitgawe word dan die nuutste tegnologie ingespan om te verseker dat ons so goed moontlik aan almal se verwagtinge voldoen. Ons doel is om almal wat ons woordeboeke gebruik, met selfvertroue in Engels te help kommunikeer.

 

Maklik om te verstaan

Longman het in 1935 al begin om sy Definisiewoordeskat te ontwikkel – 2 000 van die mees gebruikte Engelse woorde. Met hierdie 2 000 woorde word al die definisies in ons woordeboeke geskryf sodat die manier waarop Longman die betekenisse van ’n woord verduidelik altyd duidelik is en maklik om te verstaan.

 

Regte, natuurlike Engels

Vandag word al ons Longman-woordeboeke saamgestel met behulp van die Longman Korpusnetwerk – ’n reuse-databasis van meer as 330 miljoen Engelse woorde uit ’n groot verskeidenheid outentieke bronne soos boeke, koerante en tydskrifte. Al die inligting in ons woordeboeke, ook al ons voorbeeldsinne, is op hierdie korpus gegrond sodat jy altyd seker kan wees jy sien Engels soos dit werklik gebruik word.

 

 

 

Regte, natuurlike frases en kollokasies

Wanneer jy ’n Engelse woord soos “blue” hoor, waaraan dink jy? Once in a blue moon? Argue until you’re blue in the face? Dis nie altyd maklik om te weet watter woorde moedertaalsprekers van Engels gewoonlik natuurlikerwys saam gebruik nie. Een van die grootste voordele verbonde aan werk met die Longman Korpusnetwerk is dat ons duisende natuurlike woordkombinasies (of kollokasies) in ons woordeboeke kan insluit.

 

Vermy algemene foute

Longman-woordeboeke word saamgestel met niemoedertaalsprekers van Engels in gedagte. Ons moet dus seker maak dat ons aan hulle al die moontlike hulp verleen om algemene taalflaters te vermy. Daarom span ons, benewens die Longman Korpusnetwerk, ook die Longman Aanleerderskorpus in – opstelle van leerders en antwoordstelle van studente, altesaam 12 miljoen woorde, wat ons ontleed om vas te stel watter tipiese foute leerders begaan wanneer hulle in Engels as hul tweede of derde taal skryf. Want as ons dít weet, kan ons in ons woordeboeke notas insluit om hulle te help om hierdie foute uit te skakel.

 

Die verskil tussen praat en skryf

Met behulp van Longman se baanbrekerkorpus van gesproke Engels – ′n versameling opnames van meer as 3 000 sprekers
verskaf ons produkte ook nuttige inligting rakende die verskil tussen gesproke en geskrewe Engels. Die Longman Dictionary
of Contemporary English
is die enigste woordeboek vir gevorderde gebruikers van Engels as tweede taal wat frekwensieverskille tussen gesproke en geskrewe Engels uitlig. Sodoende probeer ons verseker dat jy Engels altyd so natuurlik moontlik gebruik.