Pearson - Always Learning
 
Longman-HAT
English • Afrikaans
 
 

 

Die Platinum Afrikaans Huistaal-reeks voldoen aan al die veistes van die Nasionale Kurrikukum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV). Elke boek is sorgvuldig gestruktureer en geskryf om by behoeftes in die klaskamer aan te pas en die onderwyser se taak te vergemaklik. Die kursus neem jou kwartaal vir kwartaal deur al die kurrikuluminhoud. Die temas is duidelik afgestem op die vaardighede wat in die NKABV uiteengesit word: luister en praat; lees en kyk; skryf en aanbied; en taalstrukture en -konvensies.

 

 

Elke tema bied ’n verskeidenheid interessante leestekste: stories, legendes, gedigte, kortverhale, dialoë en dramas, jeugverhale, koerantberigte, advertensies, inligtingstekste, instruksietekste, foto’s ... Daar is iets wat die verbeelding van elke leerder sal prikkel.

 

Elke tema word deur luister- en praataktiwiteite ingelei. ’n Treffende foto in die leerderboek dien as prikkel om die leerders aan die gesels te kry; gevolg deur vrae wat gefokusde luisteraktiwiteite voorafgaan.

 

Van elk van die luistertekste het ons ’n voorlesing opgeneem. Die voorlesings kry jy op die oudio-CD voor in die onderwysersgids. Speel die opnames vir die leerders, of lees self die tekste voor. Dis jou besluit.

 

Die belangrikste vaardighede is lees en kyk; dit moet die meeste aandag kry. Dus staan leesvaardighede voorop. Die leerderboek bevat al die voorgeskrewe leesstof. By die eerste teks van elke tema belig verklarende aantekeninge (annotasies) en byskrifte die belangrikste elemente. Deur die leerders se aandag op die kenmerke van verskillende tekstipes te vestig, leer hulle gaandeweg verskillende tekssoorte van mekaar onderskei.

 

Die voorgeskrewe leesboek is spesiaal vir groeplees ontwikkel. Dit sluit by die tekste in die leerderboek aan. Agterin is daar begripsvrae. Die antwoorde kry jy in die onderwysersgids.

 

Voorts kry die skryf van sinne en paragrawe aandag – ’n noodsaaklike vaardigheid.

 

Les bes word MML se Platinum Afrikaans Huistaal-reeks deur die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, die HAT Afrikaanse skoolwoordeboek en die Longman-HAT woordeboek-en-taalportaal ondersteun.

 

Saam help ons jou om taal geïntegreerd aan te bied. Elke Platinum-leerderboek sluit af met taalvasleggingsoefeninge en ’n woordelys met definisies van terme wat die leerders moet ken. Longman-HAT se taalwerf bied toegang tot nog meer aktiwiteite en oefeninge en ’n groeiende versameling aanlyn woordeboeke, gesaghebbend en noodsaaklik vir die bou van woordeskat.